AB Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Extra AB tbv begroting & jaarrekening

woensdag 9 oktober 2019 10:30 - 11:35
Locatie:
Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6 Utrecht
Voorzitter:
Herman Geerdes (voorzitter Stichtse Groenlanden)
Toelichting:
Deze extra vergadering van het algemeen bestuur is belegd voor het vaststellen van de Jaarrekening 2018, de Begroting 2020 en de Begrotingswijziging 2019.

Agendapunten