Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur van het waterschap is als de gemeenteraad en wordt eenmaal per vier jaar democratisch gekozen. Het bestaat uit 30 leden. Deze vertegenwoordigen groepen mensen die een bepaald belang hebben bij het werk van het waterschap. Denk aan inwoners, bedrijven, belangenorganisaties, grondeigenaren en agrariërs. Het algemeen bestuur stelt de kaders voor strategisch en financieel beleid op en controleert het dagelijks bestuur.

Burgercommissieleden

Teneinde met name de kleinere fracties tegemoet te komen, kunnen alle fracties gebruiken maken van maximaal twee burgercommissieleden. Van deze burgercommissieleden mag maximaal één lid per fractie deel uit maken van een adviescommissie (WBO of WZW). Bij Waterschap Limburg zijn 11 burgercommissieleden benoemd.

Commissie WBO

Het waterschap kent de twee vaste commissies van advies aan het dagelijks bestuur. Dit zijn de commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie (afgekort: commissie WBO) en de commissie Watersysteem, Zuiveren en Waterketen (afgekort: commissie WZW).

Commissie WZW

Het waterschap kent de twee vaste commissies van advies aan het dagelijks bestuur. Dit zijn de commissie Waterkeringen & Bestuur en Organisatie (afgekort: commissie WBO) en de commissie Watersysteem, Zuiveren en Waterketen (afgekort: commissie WZW).

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur van het waterschap lijkt op het college van Burgemeester en Wethouders. Het zorgt voor de dagelijkse gang van zaken bij het waterschap. Het bestaat uit leden die uit het algemeen bestuur gekozen zijn.