Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur van het waterschap is als de gemeenteraad en wordt eenmaal per vier jaar democratisch gekozen. Het bestaat uit 30 leden.
Het algemeen bestuur stelt de kaders voor strategisch en financieel beleid op en controleert het dagelijks bestuur.

Burgercommissieleden

Teneinde met name de kleinere fracties tegemoet te komen, kunnen alle fracties gebruiken maken van maximaal twee burgercommissieleden. Van deze burgercommissieleden mag maximaal één lid per fractie deel uit maken van een adviescommissie (WBO of WZW).